अन्तरदेशीय राज्यको दायित्व


खाद्य अधिकार तथा मानव अधिकार सम्बन्धी राज्यको दायित्वहरु आफ्नो सीमा भित्र मात्र लागु नभई यो अन्तरदेशीय हुने गर्दछ । खुला सीमाना तथा अर्थव्यवस्थामा अत्यधिक रुपमा एक र अन्य देशसँग अन्तरसम्बन्धित भएको हुँदा कुनै एउटा देशमा गरिएको क्रियाकलापले अर्को देशका व्यक्ति वा समुदायलार्य प्रभाब पर्ने गर्दछ । राज्यको अन्तरदेशीय दायित्वलाई पालना गराउनको लागि फियान नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालहरुसँग समेत सहकार्य गर्दछ ।

Latest News
© Copyright 2008 - 2024 FIAN Nepal