| 21-05-2020

नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा


नेपाल सरकारले मिति २०७७ जेठ ७ गते नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा जारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय  ले जारी गरेको नक्शा आधिकारिक रुपमा प्रचलनमा आएको हो ।

 

Latest News
© Copyright 2008 - 2024 FIAN Nepal