जानकारी गराउनुहोस


यदि तपाईले खाध्य अधिकार उल्लङ्घनको घटनाहरू थाहा पाउनु भएको छ भने हामीलाई सूचित गर्नुहोस्। निम्न फारम प्रयोग गर्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस् ।

खाद्य असुरक्षा वा खाद्य संकटका कारणले जोखिममा परेका समुहको पहिचान

 

Right to Food Situation (Please briefly write what is the major issue and since when the communities are suffering)

 

Name of Struggle Committee (If any)

 

Name of Contact persons with contact Number

 

Activities taken by Struggle Committee (brief)

 

Name of Supporting Organizations (If any) and what kind of support they are providing

 

Name of Local/Central Government Agencies responsible to address the issue

 

Personal Details

 

Verification

Latest News
© Copyright 2008 - 2024 FIAN Nepal