सामजिक सुरक्षा तथा पोषण


समूदायले सामना गरिआएका जोखिमहरु सम्बोधन गराउन सहयाता, बिमा, समाजिक न्याय तथा समता प्रदान गराउन सहजीकरण गर्नु नै सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाको मुख्य उद्देश्य हो । सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित छन् र नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशमा भोकमरी तथा कुपोषणको मुख्य कारक तत्व गरिबी सँगै जोडिएर आउने सामाजिक असमानता पनि हो । त्यसैले फियान नेपालका गतिविधिहरु प्रत्येक व्यक्ति वा समुदायको जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यकता अनुसारको सहायता र बीमा उपलब्ध गराउने कार्यमा सहजीकरण गर्नु रहेको छ जसले सामाजिक समता र सामाजिक न्यायको पहुँचलाई प्रबद्र्धन समेत गर्दछ ।

Latest News
© Copyright 2016 FIAN Nepal