जलवायु परिवर्तन तथा प्रकोपको सम्बोधन


नेपाल यस्तो देश हो जहाँ प्राकृतिक तथा जलवायु परिवर्तनले प्रत्येक बर्ष प्रकोप निम्त्याइरहन्छ । हालैको भूकम्प र बर्षेनी हुने बाढी पहिरो आदि विपदहरुले समुदायहरु खाद्य अधिकार हनन्को जोखिममा सधैं पर्ने गरेको देखिन्छ । यस्तै प्रकोपबाट प्रभावित समुदायहरुको सुरक्षाको लागि दस्तावेजीकरण, अनुगमन तथा सशक्त वकालत र पैरवी गर्दछ ।

Latest News
© Copyright 2016 FIAN Nepal