सम्पर्क


फियान नेपाल

घर नं ३२, बिजुलीबजार, नयाँ बानेश्वर-१०
पो ब न‌ं ११३६३, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नंः ‌‍‍‍‌+९७७ – १ – ४७८१६५४, ४७८३९६५
फ्याक्सः +९७७ – १ – ४७८२२२३
इमेलः info@fiannepal.org

क्षेत्रीय कार्यालयः शान्तीनगर, कारकाँदो, नेपालगञ्ज, बाँके
फोन नंः ‌‍‍‍‌+९७७ – ८१ – ५५०२१४

जिल्ला सम्पर्क कार्यालयः धादिङ, मकवानपुर, बाजुरा, बझाङ


Newsletter

Latest News
© Copyright 2016 FIAN Nepal